Volg onze advertenties op Volg ons op Twitter en Volg ons op Facebook

1. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat mspotter.nl de elementen goedkeurt die deze sites bevatten. Er is geen enkele samenwerking tussen mspotter.nl en de uitbaters van deze websites.

2. U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document of de wet.

3. De informatie die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze onjuisteheden kunnen gerapporteerd worden via volgende link. mspotter.nl kan, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. mspotter.nl legt geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie website bevat. Al deze informatie wordt verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard.  stelt hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid. mspotter.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als mspotter.nl werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

4. mspotter.nl kan gebruik maken van cookies.

5. Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

6. Indien u meent dat mspotter.nl onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om mspotter.nl daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.

Muzikanten zoeken!
Volg onze zoekertjes op Facebook

Muzikanten zoeken, het kan niet eenvoudiger! Op minder dan 1 minuut kan je een profiel aanmaken en op zoek gaan naar muzikanten zoekertjes!

Plaats advertentie!

Vervolledig en deel je profiel met social media zoals: